Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri

RSS feed
* tieto polia sú povinné

Projektový manažment a koordinácia

Pracovný balík 1 zahŕňa celkový manažment projektu na úrovni projektového partnerstva a jednotlivých projektových partnerov. Jeho súčasťou sú  predovšetkým aktivity ako zasadnutia Riadiaceho výboru projektu, monitorovanie projektu vrátane finančného riadenia a finančného monitorovania projektu.

Riadiaci výbor projektu zložený zo zástupcov jednotlivých projektových partnerov zasadá každého pol roka, t.j. v januári a júni 2012, 2013 a 2014. Jeho úlohou je detailne monitorovať priebeh implementácie projektu a podľa potreby bližšie špecifikovať realizáciu a termíny jednotlivých aktivít. Vo vzťahu k jeho organizácii a konaniu bol uplatnený „princíp rotácie“, tzn., že v spolupráci s vedúcim partnerom projektu ho organizuje vždy iný projektový partner a koná sa v krajine daného projektového partnera. TTSK bude organizovať a hosťovať posledné zasadnutie Riadiaceho výboru projektu v roku 2014.

Na úrovni TTSK ako projektového partnera projekt implementuje projektový tím zložený z viacerých členov. Pre viac informácií je možné kontaktovať Projektového manažéra a zároveň člena Riadiaceho výboru projektu za TTSK: Mgr. Zuzana Luptáková, 033/5559 653, luptakova.zuzana@trnava-vuc.sk

Prejsť na výstupy
Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.