Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri

RSS feed
* tieto polia sú povinné

Tvorba štandardov

Cieľom Pracovného balíka 3 je preskúmať národné pravidlá a metódy certifikácie (verejných) budov z hľadiska energetickej efektívnosti environmentálnej kvality a dospieť k návrhu spoločného nadnárodného certifikačného nástroja, ktorý by bol ako tzv. „otvorený zdroj“ prístupný odbornej a laickej európskej verejnosti.

Zahŕňa aktivity ako vypracovanie štúdie popisujúcej národnú legislatívu a normy v oblasti hodnotenia energetickej efektívnosti a environmentálnej kvality budov u jednotlivých projektových partnerov, expertné workshopy v oblasti výpočtu celoživotných nákladov stavby (LCC, „Life Cycle Costs“), v oblasti znižovania emisií CO2, ako aj v oblasti výpočtu nákladovo – výnosovej analýzy. Okrem uvedeného budú jednotliví projektoví partneri v rámci tohto pracovného balíka zisťovať na národnej úrovni formou interview aplikovateľnosť / prijateľnosť spoločného certifikačného nástroja u rôznych cieľových skupín.

Prejsť na výstupy
Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.