Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri

RSS feed
* tieto polia sú povinné

Odbornosť a Ukážky

Ťažiskovou aktivitou Pracovného balíka 4 je výstavba, resp. rekonštrukcia 7 verejných, tzv. demonštračných budov u 7 projektových partnerov s cieľom inštalovať zariadenia na využívanie OZE, znížiť energetickú náročnosť a závislosť na fosílnych zdrojoch. TTSK bude formou stavebných úprav rekonštruovať budovu kuchyne a jedálne Strednej odbornej školy v Senici (SOŠ Senica), kde sa v rámci projektu plánujú nainštalovať slnečné kolektory/fotovoltaický článok, tepelné čerpadlo a prípadne aj stanica na využívanie biomasy (spaľovanie peletiek).

Všetky demonštračné budovy majú taktiež slúžiť na demonštračné účely pre laickú a odbornú verejnosť, čo zn., že v určených hodinách budú sprístupnené verejnosti a budú prezentované formou vedených návštev.

V rámci tohto pracovného balíka projektoví partneri zorganizujú aj školenia k spoločnému certifikačnému nástroju pre rôzne cieľové skupiny, napr. verejná a štátna správa na miestnej a regionálnej úrovni, relevantné ministerstvá, národné agentúry, neziskové organizácie, profesijné komory, projektanti, architekti, dodávatelia stavieb, apod.

Významnou aktivitou v tomto pracovnom balíku je aj ohodnotenie 3 vybraných budov certifikačnými nástrojmi PHPP (softvér používaný pri plánovaní energeticky pasívnych domov), Ecosoft (softvér vytvorený spoločnosťou IBO, Viedeň, Rakúsko, ktorý sa zameriava na výpočet kritérií hodnotiacich niektoré environmentálne parametre budov) a nástrojom CESBA (návrh spoločného certifikačného nástroja vytvoreného v rámci projektu CEC5).

TTSK si ako 3 budovy na uvedené hodnotenie vybral budovu Denného stacionára Domova sociálnych služieb v Zavare, budovu kuchyne a jedálne SOŠ Senica (demonštračná budova projektu) a jednu z budov komplexu Strednej odbornej školy v Rakoviciach. Všetky uvedené budovy sú organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.

Prejsť na výstupy
Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.