Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri

RSS feed
* tieto polia sú povinné

V rakúskom Hochhäderichu sa uskutočnil CESBA Sprint Workshop

CESBA Sprint Workshop bol rámcovo venovaný iniciatíve CESBA (Common European Sustainable Building Assessment, v preklade Spoločné Európske Trvalo Udržateľné Hodnotenie Budov), ako aj hľadaniu spoločných východísk a hodnotiacich aspektov pri holistickom energetickom a environmentálnom hodnotení budov.

Účastníci rokovali v 6 paralelných tematických sekciách: Sekcia 1 Školenia a vzdelávanie, Sekcia 2 Hodnotenie budov a ich okolia, Sekcia 3 Certifikačný proces, Sekcia 4  Politická implementácia a právny rámec, Sekcia 5 Použitie a monitoring, Sekcia 6 CESBA proces a jeho aktivity. Zástupca TTSK na workshope Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. z Inštitútu pre energeticky pasívne domy (IEPD) v Bratislave rokoval v Sekcii 1, pričom ústrednou tematikou práce tejto sekcie bolo hľadanie východísk pre koncepciu vzdelávania v oblasti udržateľných budov, definovanie cieľových skupín, ako aj vhodných metód ich vzdelávania.

Odborníci vo všetkých paralelných sekciách sa pri definovaní spoločných východísk vnímania návrhu nástroja CESBA zhodli, že sa jedná o rámcový nástroj hodnotenia budov, v ktorom sa môžu realizovať aj iné hodnotiace nástroje, ak hodnotia všetky aspekty matrice (nástroja) CESBA. Tento nástroj by mal predstavovať jednoducho aplikovateľnú matricu, vypĺňanú autorizovanou osobou. Nástroj CESBA je cielene zameraný predovšetkým pre verejnú správu a verejných investorov a mal by slúžiť aj ako "manuál", na ktoré aspekty je pri plánovaní a projektovaní budúcej investície potrebné prihliadať.

Celkovým cieľom zavedenia nastroja CESBA do používania by mala byť najmä osveta a posun plánovania a projektovania budúcich - predovšetkým verejných investícií - smerom k trvalej udržateľnosti, energetickej efektívnosti a ekológii.

Fotografie z tohto podujatia uvádza Fotogaléria.

Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.