Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri

RSS feed
* tieto polia sú povinné

V. zasadnutie Riadiaceho výboru projektu CEC5

V spolupráci s vedúcim partnerom projektu stretnutie zorganizovali traja slovinskí partneri (Úrad vlády Slovinskej republiky pre klimatické zmeny, Inštitút ZRMK a Rozvojové centrum údolia Soča). Za TTSK sa stretnutia zúčastnili Koordinátor a Manažér projektu. Prvý deň rokovania bol venovaný prehľadu v implementácii aktivít Pracovných balíkov 2, 3 a 4, v rámci ktorého účastníci okrem iného odsúhlasili finálny návrh Príručky k nástroju CESBA, prediskutovali problémy a výzvy vo vzťahu k prijatiu nástroja CESBA v národných podmienkach jednotlivých projektových partnerov a prezentovali pokrok v implementácii rekonštrukcií jednotlivých demonštračných budov. V popoludňajšej časti účastníci navštívili aj lokalitu Sečovlje salina, kde sa zachoval tradičný spôsob ťažby morskej soli a lokalitu Thalasso Spa Vida, kde boli vybudované kúpele s využitím liečivých účinkov morskej vody.

V rámci druhého dňa rokovania zástupca projektového partnera zodpovedného za Pracovný balík 5 (p. Dalibor Borák) prezentoval prehľad aktivít v tomto balíku a v časti vedenej formou interaktívneho workshopu prezentovali všetci projektoví partneri spôsoby propagácie nástroja CESBA na svojej úrovni. V ďalšej odbornej diskusii p. Borák zdôraznil niektoré výhody používania nástroja CESBA, napr. nie je konkurenčným, ale doplnkovým, zjednocujúcim certifikačným nástrojom, je možné ho využiť tam, kde sú pre verejných investorov súkromné certifikačné  nástroje príliš drahé a predstavuje výrazný posun smerom k „zelenému“ verejnému obstarávaniu, ktoré preferuje ako výberové kritérium hľadisko kvality a nie najnižšej ceny.

Stretnutie uzatvoril vedúci partner projektu prehľadom najbližších aktivít s dohodnutím termínov a informoval aj o schválení Progress Reportu 3 na úrovni Spoločného technického sekretariátu a o predložení žiadosti o predĺženie projektu do 31.12.2014. Zároveň účastníci odsúhlasili termín ďalšieho, VI. zasadnutia Riadiaceho výboru projektu, v dňoch 17. - 18.6.2014, ktoré bude organizovať TTSK.

Fotografie z tohto podujatia uvádza Fotogaléria.

Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.