Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri

RSS feed
* tieto polia sú povinné

II. medzinárodný odborný workshop v rámci projektu CEC5

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) usporiadal II. medzinárodný odborný workshop v rámci projektu „Ukážka energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie na príklade verejných budov“ (CEC5), ktorý sa konal dňa 16.5.2014 v hoteli Empire, v Trnave. Jednalo sa v poradí o druhý zo série troch odborných workshopov organizovaných v rámci tohto projektu.

II. medzinárodný odborný workshop s názvom „Adaptácia certifikačného nástroja CESBA na národné podmienky Slovenska“ zorganizoval TTSK v spolupráci s odborníkmi z Inštitútu pre energeticky pasívne domy (iEPD) v Bratislave. V porovnaní s I. workshopom bola cieľovou skupinou tohto workshopu odborná verejnosť, t.j. stavební inžinieri, architekti, projektanti, apod. Pozvaní boli členovia Slovenskej komory architektov a Slovenskej komory stavebných inžinierov, zástupcovia Slovenskej inovačnej energetickej agentúry (SIEA), ako aj odborníci z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Avšak pozvané boli aj krajské stavebné úrady a hlavní architekti okresných miest v Trnavskom samosprávnom kraji.

V rámci tohto rakúsko - česko – slovenského workshopu vystúpili Univ. Ass. Dipl. Ing. Andrea Cerná z Technickej univerzity vo Viedni, Ing. arch. Dalibor Borák z Českej komory architektov v Prahe, ako aj slovenskí prednášajúci: Prof. Ing. Dušan Petráš, PhD. zo Stavebnej fakulty STU v Bratislave, Doc. Ing. arch. Henrich Pifko, PhD. z iEPD v Bratislave, Doc. Ing. Silvia Vilčeková, PhD. zo Stavebnej fakulty TU v Košiciach, ako aj Doc. Ing. Agnesa Iringová, PhD. z Fakulty architektúry STU v Bratislave. Na workshope taktiež vystúpil a moderoval ho Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD. z iEPD v Bratislave. 

Cieľom workshopu bolo nielen prezentovať aktuálne odborné informácie vo vzťahu k rôznym aspektom hodnotenia budov (napr. vnútorné prostredie, osvetlenie, akustika, stavebné materiály), ale aj predstaviť rôzne systémy hodnotenia budov v EÚ s dôrazom na rakúsky certifikačný nástroj Klima:aktiv haus, ktorý je základom nástroja CESBA navrhnutého v rámci projektu CEC5.

Ďalším cieľom workshopu bolo podnietiť diskusiu vzhľadom k budúcim možnostiam aplikácie nástroja CESBA na Slovensku a prispieť tak cennými radami aj k realizácii ostatných aktivít tohto projektu, najmä k realizácii školení k používaniu nástroja CESBA.

Podstatným záverom z tohto workshopu bola aj informácia, že nástroj CESBA predstavuje jednoduchú a jasnú metodiku energetického, environmentálneho a ekonomického hodnotenia budovy v procese jej plánovania, ktorú po zaškolení dokáže používať každý autorizovaný architekt alebo inžinier. Túto výhodu môžu oceniť predovšetkým verejní investori na úrovni štátnej a verejnej správy.

Ďalším kľúčovým záverom z workshopu, podstatným aj pre TTSK, je fakt, že nástroj CESBA môže byť „okamžite“ nápomocný pri príprave verejných súťaží na výstavbu alebo rekonštrukciu verejných budov (napr. školských zariadení alebo zariadení sociálnych služieb), keďže môže byť využitý ako súbor kvalitatívnych parametrov, ktoré by mal víťazný dodávateľ plánovanej investície aj pri najnižšej cene garantovať.

Prezentácie prednášateľov, ktoré odzneli na II. medzinárodnom workshope je možné nájsť tu:

Z konania II. medzinárodného odborného workshopu bol natočený TV šot v slovenskom jazyku s anglickými titulkami, ktorý si je možné prezrieť v menu Výstupy, podmenu Pracovný balík 2.

Zároveň TTSK v spolupráci s odborníkmi z iEPD v Bratislave pripravil článok s názvom „Environmentálne hodnotenie stavieb nástrojom CESBA v rámci projektu CEC5“, ktorý vyšiel vo vydaní Hospodárskych novín zo dňa 23.5.2014 (príloha HN plus). Oskenovanú titulnú stranu a stranu daného článku je možné si prezrieť v menu Výstupy podmenu Pracovný balík 2.

Fotografie z tohto podujatia uvádza Fotogaléria.

Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.