Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri

RSS feed
* tieto polia sú povinné

Vzájomná hodnotiaca návšteva Projektového partnera 4 a 7 v Senici a 14 v Jihlave

Dňa 27.10.2014 sa v Strednej odbornej škole Senica (SOŠ Senica) uskutočnila Vzájomná hodnotiaca návšteva Projektového partnera 4 a Projektového partnera 7. Táto návšteva sa realizovala ako recipročná návšteva Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) ako Projektového partnera 14 v Jihlave dňa 9.4.2014. Obe návštevy sa realizovali opätovne v spolupráci s odborníkmi z Inštitútu pre energeticky pasívne domy (iEPD) v Bratislave ako implementácia hlavnej aktivity 4.5 projektu CEC5.

Senickú návštevu v mene TTSK otvoril Manažér projektu (Mgr. Zuzana Luptáková) a následne v mene SOŠ Senica Koordinátor pre demonštračnú budovu a riaditeľ školy Mgr. Pavol Paradeiser. Po predstavení účastníkov z Ministerstvo národného rozvoja Maďarskej republiky z Budapešti (Projektový partner7) a účastníkov z kraja Vysočina, Česká republika (Projektový partner 4 ) nasledovala prezentácia Ing. arch. Loranta Krajcsovicsa, PhD. z iEPD v Bratislave, ktorá pojednávala o súčasnej situácii v SR v oblasti energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vo všeobecnosti a v sektore stavebníctva, ďalej bol predstavený súčasný systém hodnotenia a certifikácie budov v SR a následne nástroj CESBA vytvorený v rámci projektu CEC5 s adaptáciou na slovenské podmienky. Prezentáciu je možné si prezrieť TU (PDF - 7.28 MB).

Ďalej si účastníci pod vedením riaditeľa prezreli SOŠ Senica, jej učebne ako aj výrobu zákuskov, ktorých predajom škola získava doplnkové finančné prostriedky na realizáciu rôznych rozvojových projektov. Následne si účastníci za sprievodného slova projektanta zo spoločnosti e4, spol. s r. o., Piešťany (Ing. Slavomír Vislocký) prezreli súčasný priebeh  stavebných prác na rekonštrukcii demonštračnej budovy (kuchyňa a jedáleň SOŠ Senica). Účastníci videli doposiaľ zrealizované práce ako vonku na fasáde budovy, tak v priestoroch kuchyne a jedálne, kde sa inštalovala nová vzduchotechnika a zdravotechnika, v kotolni, kde bude inštalovaný kotol na spaľovanie biomasy a zásobník na drevné pelety, „ostrovná“ fotovoltaická elektráreň s batériovým systémom, tepelné čerpadlo typu vzduch – voda a na streche slnečné kolektory.

V rámci publicity projektu bol z návštevy natočený aj televízny materiál na výrobu TV šotu Televíziou Karpaty, s. r. o.

Následne si účastníci prezreli ďalšie prevádzkové pracoviská SOŠ Senica, kde prebieha praktický odborný výcvik a návšteva bola ukončená spoločným obedom.

V rámci návštevy TTSK v Jihlave dňa 9.4.2014 si účastníci najprv vypočuli odbornú prezentáciu kraja Vysočina k súčasnému certifikačnému systému budov v ČR a po odbornej diskusii sa presunuli do obce Lidmaň, kde sa nachádza demonštračná budova kraja Vysočina postavená v rámci spolufinancovania z rozpočtu projektu CEC5. Jedná sa o budovu Ústavu sociální péče pre mentálne postihnutých mužov, ktorá bola postavená ako novostavba na „hnedej lúke“ a inštalované bolo tepelné čerpadlo a fotovoltaické fólie na streche budovy. Účastníci návštevy zároveň zhodnotili propagáciu demonštračnej budovy formou posterov v jej interiéri.

Fotografie z oboch návštev uvádza Fotogaléria

Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.