Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri

RSS feed
* tieto polia sú povinné

Konanie III. zasadnutia Riadiaceho výboru projektu CEC5

V dňoch 22.-24.1.2013 sa v meste Udine, Taliansko konalo III. zasadnutie Riadiaceho výboru projektu CEC5. Toto zasadnutie Riadiaceho výboru organizoval Projektový partner 8 – mesto Udine v spolupráci s vedúcim partnerom projektu – Regionalentwicklung Vorarlberg eGen, Rakúsko.

Prvý deň rokovania projektového partnerstva bol venovaný diskusii k súčasnému stavu implementácie projektu v Pracovnom balíku 1 (Manažment projektu) a Pracovnom balíku 2 (Komunikácia a znalostný manažment), ako aj k riešeniu problémových oblastí v projekte. Účastníci si zároveň pozreli nový Študentský domov ERDISU, pri Univerzite Rizzi v Udine vybudovaný vo vysokom energetickom štandarde.

Druhý deň rokovania bol zameraný na odborné prezentácie v oblasti certifikácie budov, použitia certifikačných nástrojov PHPP, Enerbuild, Ecosoft, ako aj na prehľad talianskych finančných nástrojov podporujúcich energeticky efektívnu výstavbu. Zaujala predovšetkým prezentácia talianskeho experta p. Andrea Moro, ktorý zdôraznil, že súčasných 80 európskych certifikačných metód a nástrojov jednoznačne „volá“ po harmonizácii a sprehľadnení.

Tretí deň rokovania bol venovaný intenzívnej diskusii k aktivitám v rámci Pracovného balíka 4 (Odbornosť a ukážky) a Pracovného balíka 5 (Širšia aplikácia), ktorých realizácia bola nejasná. Diskusiu viedli vedúci oboch pracovných balíkov (mesto Ludwigsburg a Česká komora architektov) a projektové partnerstvo súhlasilo s navrhnutou špecifikáciou diskutovaných aktivít. Taktiež odzneli prezentácie projektových partnerov, ktorí realizujú rekonštrukciu / výstavbu demonštračných budov. Za TTSK prezentoval súčasný stav prípravy rekonštrukcie demonštračnej budovy (jedáleň a kuchyňa SOŠ Senica) projektový manažér a zdôraznil plánovaný časový harmonogram rekonštrukcie, jeho riziká, ako aj predpokladané ukončenie rekonštrukcie v 12/2013. Rokovanie bolo ukončené dohodnutím konania IV. zasadnutia Riadiaceho výboru projektu CEC5, ktoré sa uskutoční 26. – 27.6.2013 v poľskom meste Bydgoszcz.

Fotografie z konania tohto zasadnutia uvádza Fotogaléria.

Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.