Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri

RSS feed
* tieto polia sú povinné

Realizácia verejných súťaží v rámci Pracovných balíkov 3 a 4

V rámci Pracovného balíka 3 a 4 projektu CEC5 realizoval v priebehu 12/2012 – 2/2013 Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 2 verejné súťaže  - podlimitnú zákazku na poskytnutie služieb v oblasti certifikácie budov a zákazku s nízkou hodnotou potrebnú pre realizáciu rekonštrukcie demonštračnej budovy (kuchyňa a jedáleň Strednej odbornej školy Senica).

V 12/2012 TTSK ako verejný obstarávateľ vyhlásil verejnú súťaž – podlimitnú zákazku s názvom „Energetické a environmentálne hodnotenie budov v rámci projektu CEC5“ (VO-CEC5/3-2012) s cieľom zabezpečiť kvalitnú implementáciu odborných aktivít v oblasti energetickej a environmentálnej certifikácie budov v rámci Pracovného balík 3 (Tvorba štandardov). V priebehu 1/2013 a 2/2013 bola uvedená súťaž vyhodnotená a v zmysle platných pravidiel Operačného programu Stredná Európa bude zmluva s víťazným uchádzačom podpísaná po kontrole dokumentácie verejného obstarávania Ministerstvom životného prostredia SR (orgán prvostupňovej kontroly oprávnenosti výdavkov).

V rámci Pracovného balíka 4 (Odbornosť a ukážky) vyhlásil TTSK ako verejný obstarávateľ v 12/2012 verejnú súťaž – zákazku s nízkou hodnotou s názvom „ Rekonštrukcia demonštračnej budovy v rámci projektu CEC5 s využitím vybraných druhov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (OZE) – vypracovanie Dokumentácie na určenie požadovaného štandardu technologických zariadení pre investorský zámer“. V priebehu 1/2013 bola uvedená súťaž vyhodnotená a zaslaná taktiež na kontrolu Ministerstvu životného prostredia SR. Vypracovanie uvedenej dokumentácie sa predpokladá v priebehu 3/2013, pričom na jej základe bude TTSK v ďalšej etape pripravovať verejnú súťaž na dodávateľa rekonštrukcie demonštračnej budovy, ktorej cieľom je inštalácia vybraných druhov zariadení na využívanie OZE. TTSK plánuje túto rekonštrukciu zrealizovať do konca roka 2013.

Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.