Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri

RSS feed
* tieto polia sú povinné

Medzinárodné kolo súťaže ENERSOL a propagácia projektu CEC5

Na medzinárodnom finále bolo zastúpených šesť krajín EÚ: Rakúsko, Nemecko, Poľsko, Slovinsko, Česká republika a Slovensko. Zo Slovenska postúpilo do Tábora 8 najlepších prác, ktoré boli vybraté odbornými porotami na celoslovenskom finále tejto súťaže (konalo sa v dňoch 11.- 12. apríla 2013 na Strednej odbornej škole v Senici). Z celoslovenského kola súťaže Enersol postúpili 4 najlepšie práce z hlavnej kategórie a 4 najlepšie práce z tvorivej kategórie. V minulom roku na medzinárodnom finále tejto súťaže v Hradci Králové Slovensko obsadilo 1. miesto v súťaži jednotlivcov a 1. miesto v súťaži družstiev. Aj s výsledkami tohto ročníka je možné vyjadriť spokojnosť - v súťaži jednotlivcov bola žiačka Obchodnej Akadémie Trnava Lucia Pavlíková tretia a družstvo Slovenska obsadilo druhé miesto za Českou republikou. Zároveň práca a obhajoba žiačky Strednej odbornej školy Senica Eleny Plešovej sa započítala medzi tri najlepšie práce slovenského družstva. Spolu obhajovalo svoje práce 32 účastníkov zo 6 krajín.

Obohatením podujatia bola aj prítomnosť tajomníka Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Českej republike Martina Kalinku. Pán tajomník sa v priateľskej atmosfére nechal informovať od každého člena slovenskej delegácie o svojej škole, o názve obhajovanej práce a o projekte Enersol vo svojom regióne. V rámci budúcich ročníkov prisľúbil pomáhať pri presadzovaní medzinárodnej zmluvy medzi Českou a Slovenskom republikou na podporu súťaže Enersol.
Vedúcich zahraničných delegácií prijal na radnici mesta Tábor aj starosta, Ing. Jiří Fišer. Na tomto stretnutí každá krajina informovala aj o projektoch súvisiacich so súťažou Enersol.

Riaditeľ Strednej odbornej školy Senica a zároveň predseda Enersol SK, p. Pavol Paradeiser, informoval aj o projekte CEC5, ktorý ako projektový partner realizuje Trnavský samosprávny kraj v spolupráci so Strednou odbornou školou v Senici. V rámci tohto projektu sa pripravuje aj rekonštrukcia kuchyne a jedálne tejto školy s cieľom nainštalovať vybrané druhy zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Po rekonštrukcii, ako aj po skončení projektu CEC5, bude kuchyňa a jedáleň Strednej odbornej školy v Senici prístupná širokej odbornej a laickej verejnosti v určených časoch ako demonštračná budova.

Fotografie z tohto podujatia uvádza Fotogaléria.

Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.