Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri

RSS feed
* tieto polia sú povinné

Úvod

Otázky týkajúce sa energie, jej výroby, spotreby, spôsobov šetrenia, zásob fosílnych palív, ako aj možností využívania obnoviteľných zdrojov energie sú v súčasnosti jednými z najdiskutovanejších.

Medzi oblasti s najväčšou spotrebou energie patrí tradične priemysel a doprava, ale aj výroba tepla a teplej úžitkovej vody pre budovy. Možnosti úspor energie v tomto sektore sú nepochybne diskutované odbornou verejnosťou. Avšak široká verejnosť vrátane verejných inštitúcií môže, predovšetkým z finančných dôvodov, vnímať možnosti úspor energie v obytných a verejných budovách ako okrajovú problematiku.

Projekt CEC5 pôsobí práve v tejto oblasti a má ambíciu zahájiť diskusiu o možnostiach šetrenia energie v budovách predovšetkým v procese plánovania ich výstavby alebo rekonštrukcie. Jedným z jeho hlavných cieľov je vytvoriť a verejným inštitúciám ponúknuť nástroj na energetické a environmentálne hodnotenie budov a zdôrazniť fakt, že kvalitným plánovaním je možné dosiahnuť významné úspory energie a financií na údržbe a prevádzke budov.

Druhou kľúčovou oblasťou projektu je prostredníctvom inštalácie vybraných druhov zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie poskytnúť reálnu ukážku možností ich využívania na verejnej budove a podnietiť záujem ďalších verejných inštitúcií – predovšetkým škôl – o podobné projekty.

Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.