Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri

RSS feed
* tieto polia sú povinné

Projekt

Oficiálny názov projektu: Ukážka energetickej efektívnosti a využívania obnoviteľných zdrojov energie na príklade verejných budov

Akronym a číslo projektu: CEC5  3sCE412P3

Operačný program: Operačný program Stredná Európa

Operačný program Stredná Európa je novým programom Európskej únie, ktorého cieľom je podporovať spoluprácu v krajinách a regiónoch strednej Európy v nasledujúcich prioritných oblastiach:

Priorita 1 Uľahčenie inovácií v strednej Európe

Priorita 2 Zlepšenie dostupnosti (dopravy a informačno – komunikačných technológií) strednej Európy a v rámci nej

Priorita 3 Zodpovedné využívanie životného prostredia

Priorita 4 Zvýšenie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov

V rámci každej priority sú definované tzv. oblasti intervencie t.j. oblasti aktivít, ktoré je z Operačného programu Stredná Európa možné spolufinancovať. Tento program je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a realizuje sa v programovom období 2007 – 2013. Náklady slovenských projektových partnerov môžu byť spolufinancované z prostriedkov EFRR maximálne do výšky 85%, pričom zostávajúcich 15% si zabezpečujú slovenskí projektoví partneri z vlastných zdrojov. K účasti v tomto programe sú oprávnení projektoví partneri z územia celej Slovenskej republiky.

Projekt CEC5 sa realizuje v rámci Priority 3 Operačného programu Stredná Európa

Oblasť intervencie: Oblasť intervencie projektu CEC5 je 3.3 Podpora obnoviteľných zdrojov energie a zvyšovanie energetickej efektívnosti

Riadiaci orgán OP Stredná Európa:

Riadiacim orgánom Operačného programu Stredná Európa je Odbor stratégií a ekonomického rozvoja mesta Viedeň (Viedeň, Rakúsko), ktorý zodpovedá za operatívne riadenie celého programu. Je podporovaný tzv. Spoločným technickým sekretariátom, medzinárodne obsadeným pracoviskom so sídlom taktiež vo Viedni. Na úrovni jednotlivých členských štátov programu boli zriadené tzv. kontaktné miesta.

Národný kontaktný bod pre OP Stredná Európa:

Kontaktným miestom pre Operačný program Stredná Európa v Slovenskej republike je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré poskytuje slovenským žiadateľom a projektovým partnerom informácie a poradenstvo ako pri príprave žiadostí o spolufinancovanie projektov z uvedeného programu, tak pri implementácii projektov.

Viac informácií nájdete na www.central2013.euwww.minzp.sk

Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.