Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri





RSS feed




* tieto polia sú povinné

Ciele

Projekt CEC5 je zameraný na zhodnotenie súčasných metód a nástrojov certifikácie energetickej efektívnosti a environmentálnej kvality budov ako v stredoeurópskom regióne, tak na národnej úrovni u jednotlivých projektových partnerov. Jedným z hlavných cieľov projektu je vytvoriť spoločný, nadnárodný, certifikačný nástroj a ponúknuť ho ako tzv. „otvorený zdroj“ odbornej a laickej európskej verejnosti.  Sprístupnením takéhoto nástroja najmä verejným inštitúciám má projekt ambíciu zahrnúť hľadisko hodnotenia energetickej efektívnosti a environmentálnej kvality do procesu plánovania a realizácie verejných investícií.

Druhou kľúčovou oblasťou projektu je podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE), ktorá je na Slovensku v porovnaní so západoeurópskymi členskými štátmi EÚ, stále pomerne nízka. Preto si projekt kladie za cieľ aj výrazne podporiť a demonštrovať možnosť využívania OZE na regionálnej úrovni u projektových partnerov prostredníctvom rekonštrukcie/výstavby 7 demonštračných budov. U jednotlivých projektových partnerov budú v týchto budovách inštalované rôzne zariadenia na využívanie OZE a zvýšenie energetickej efektívnosti.

Logo SOŠ SenicaAko demonštračná budova TTSK bola vybraná budova jedálne a kuchyne Strednej odbornej školy Senica (SOŠ Senica), kde sa v rámci projektu plánujú nainštalovať solárne kolektory, tepelné čerpadlo, prípadne stanica na využívanie peletiek z biomasy a fotovoltaický článok.

SOŠ Senica

 
Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.