Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri

RSS feed
* tieto polia sú povinné

Projektový manažment a koordinácia

Prvé (I.) zasadnutie Riadiaceho výboru projektu v dňoch 26.-27.1.2012 v Ludwigsburgu, Nemecko. Toto zasadnutie bolo zorganizované ako úvodné stretnutie k zahájeniu implementácie projektu a zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých projektových partnerov. Za TTSK sa zúčastnili zodpovední pracovníci Agentúry regionálneho rozvoja Úradu TTSK a riaditeľ Strednej odbornej školy v Senici (SOŠ Senica), ktorá je do projektu taktiež zapojená.

Cieľom zasadnutia bolo nastaviť základné procesy riadenia a komunikácie medzi jednotlivými partnermi projektu, prediskutovať znenie Partnerskej dohody projektu (dohoda medzi jednotlivými partnermi projektu upravujúca implementáciu projektu) a vyšpecifikovať aktivity a termíny ich realizácie na najbližšie polročné obdobie.

V rámci zasadnutia sa uskutočnil aj odborný workshop k povinnej publicite projektu (diskusia k logu projektu, vzorom pre prezentácie, zápisnice, prezenčné listiny v projekte), odborný workshop k tvorbe dotazníka mapujúceho iné projekty spolufinancované z EÚ fondov v danej oblasti, ako aj odborný workshop v oblasti tzv. ESAP budov (Energy Saving and Producing Buildings).

Významnou súčasťou zasadnutia bola aj prezentácia demonštračných budov jednotlivých partnerov formou posterov. TTSK v spolupráci so SOŠ Senica prezentoval poster tejto školy a aktivít, ktoré sa na nej majú v rámci projektu CEC5 realizovať. Slovenská verzia posterov na stiahnutie TU(PDF - 856 KB).

Fotografie z priebehu tohto zasadnutia uvádza Fotogaléria

Viac informácií na www.projectcec5.eu

Druhé (II.) zasadnutie Riadiaceho výboru projektu v dňoch 12.-13.6.2012 v Budapešti, Maďarsko. Zasadnutia sa zúčastnili zástupcovia všetkých projektových partnerov, za TTSK projektový manažér, Mgr. Zuzana Luptáková a externý odborný pracovník v oblasti certifikácie budov, Dipl. Ing. Radoslav Hanic.

Cieľom tohto zasadnutia bolo detailne prediskutovať stav implementácie projektu s dôrazom na prípravu 1. Monitorovacej správy projektu, prípravu výstupov v rámci Pracovného balíka 2, najmä prípravu Spoločnej komunikačnej stratégie projektu, Národných komunikačných plánov, web stránky projektu, apod.. Ďalej bola detailne diskutovaná  príprava dotazníka skúmajúceho prijateľnosť / aplikovateľnosť spoločného certifikačného nástroja CESBA na národných úrovniach jednotlivých projektových partnerov, ako aj príprava kritérií, ktoré by mali spĺňať demonštračné budovy vo vzťahu k ich sprístupneniu verejnosti.

Významným príspevkom do diskusie bola prezentácia zástupkyne Spoločného technického sekretariátu Operačného programu Stredná Európa, p. Miroslavy Stillerovej, ktorá detailne predstavila pravidlá finančného riadenia projektu a upriamila pozornosť na časté chyby pri vypracovávaní finančných správ projektov.

Zasadnutie bolo venované aj skupinovým workshopom v rámci Pracovných balíkov 4 a 5, kde sa diskutovala forma prezentácie spoločného certifikačného nástroja CESBA širokej verejnosti (napr. formou štítku na nástrojom certifikovaných budovách) a spôsob jej propagácie a zviditeľnenie v odborných kruhoch na úrovni EÚ.

Fotografie z priebehu tohto zasadnutia uvádza Fotogaléria

Viac informácií na www.projectcec5.eu  www.trnava-vuc.sk link Projekty EÚ

Tretie (III.) zasadnutie Riadiaceho výboru projektu v dňoch 22.-24.1.2013 v Udine, Taliansko. Zasadnutia sa zúčastnili členovia Riadiaceho výboru projektu, ktorí zastupovali jednotlivých projektových partnerov, ako aj ich odborní pracovníci. TTSK reprezentoval Manažér projektu CEC5 (Mgr. Zuzana Luptáková).

Zasadnutie organizoval Projektový partner 8, mesto Udine, v spolupráci s vedúcim partnerom projektu a zasadnutie bolo venované predovšetkým implementácii aktivít v Pracovných balíkoch 3, 4 a 5. Podrobnejšie informácie sú uvedené v sekcii Aktuality. Fotografie z priebehu tohto zasadnutia uvádza Fotogaléria.

Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.