Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri Projektoví partneri

RSS feed
* tieto polia sú povinné

Tvorba štandardov

V rámci Pracovného balíka 3 vedúci partner zorganizoval Expertný workshop 3.3.1, ktorý sa konal v dňoch 14.-15.5.2012 vo Wolfurte, Rakúsko. Za každého projektového partnera sa workshopu zúčastnili 2 odborní pracovníci, za TTSK participovali Dipl. Ing. Radoslav Hanic a Ing. Ľuboš Dušek, externí odborní pracovníci v danej oblasti.

Workshop bol venovaný predovšetkým práci so súčasnými certifikačnými nástrojmi PHPP, Ecosoft / Econ Calc a návrhu nástroja CESBA (Common European Sustainable Building Assessment, t.j. Spoločné európske trvalo udržateľné hodnotenie budov).

Účastníci zároveň diskutovali projektovú dokumentáciu k 3 budovám vybraným každým projektovým partnerom, ktoré majú byť ako prípadové štúdie hodnotené vyššie uvedenými nástrojmi. TTSK si ako 3 budovy na uvedené hodnotenie vybral budovu Denného stacionára Domova sociálnych služieb v Zavare, budovu kuchyne a jedálne SOŠ Senica (demonštračná budova projektu CEC5) a jednu z budov komplexu Strednej odbornej školy v Rakoviciach. Všetky uvedené budovy sú organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, čo vo vzťahu k realizácii tejto projektovej aktivity uľahčuje okrem iného aj prístup k údajom a informáciám o budovách a v prípade potreby aj možnosť priamych návštev uvedených budov.

Fotografie z priebehu tohto workshopu uvádza Fotogaléria

V rámci tohto pracovného balíka jednotliví projektoví partneri zabezpečili aj preklad návrhu nástroja CESBA do svojich národných jazykov. Návrh nástroja CESBA pre Novostavby v slovenskom jazyku je možné nájsť TU(PDF - 665 KB) a návrh nástroja CESBA pre Rekonštrukcie budov v slovenskom jazyku je možné nájsť TU(PDF - 637 KB).

Viac informácií na www.projectcec5.eu

V rámci Pracovného balíka 3 zabezpečil Trnavský samosprávny kraj vypracovanie Štúdie legislatívy a noriem (výstup 3.2.2), ktorej slovenskú verziu je možné si prezrieť TU - PDF - 1.41 MB

Vytlačiť
Odporučiť e-mailom
Trnavský samosprávny kraj © 2012. Všetky práva vyhradené.